Sponzorování dobročinné aukce

27.11.2012 10:24

V sobotu 17. listopadu se již po 12. konal v Hustopečích v Hotelu Centro Společenský večer s dobročinnou aukcí Diakonie ČCE - střediska BETLÉM. Do dražby bylo připraveno celkem 39 exponátů, především výrobky klientů střediska, díla od místních umělců a v neposlední řadě výborná vína z jižní Moravy a poprvé i kolekce vín z Francie.

 

Mezi návštěvníky byla celá řada milých přátel BETLÉMA a vzácných hostů: senátor a 1. náměstek hejtmana  Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, který patří mezi tradiční hosty, dále senátor Jan Hajda, starosta Klobouk Zdeněk Lobprais a starosta Brumovic Antonín Košulič. V úvodní části po zdravici ředitele střediska Petra Hejla a zmiňovaných hostů byli oceněni děkovnými plaketami nejvýznamnější dárci střediska za poslední rok. Poté následovala krátká prezentace o tom, jak středisko naložilo s výtěžky dobročinných aukcí posledních let. Následně vystoupil hudební host večera Horňácká cimbálová muzika Libora Supa, která svým energickým nasazením rozproudila krev v žilách snad všech zúčastněných.

Po přestávce se opět ujal slova ředitel BETLÉMA, aby představil projekt chráněného bydlení Mirandie, na jehož financování je výtěžek dobročinné aukce určen. Následně už se ujal licitátorského kladívka pan Miroslav Strouhal, aby provedl všechny přítomné dražbou. Jeho heroický a úžasný výkon se zcela zásadně podepsal na výsledku aukce, v níž uspělo 19 dražitelů, kteří všechny exponáty vydražili za souhrnnou částku 332 900 Kč. Největší souboj se odehrál o poslední exponát dražby s názvem Podzimní ráno, jehož výsledná cena se vyšplhala na 25 000 Kč. Firma LEMAK výtěžek navýšila ještě o 100 000 Kč a dalších 18 000 Kč darovali další návštěvníci večera. Celkově se podařilo získat na stanovený účel úžasných 450 900 Kč.

Zpět